CG Sad Shayari

#CG SHAYARI CG Sad Shayari

"दीया अधूरा हे बाती के बिना दीया अधूरा हे बाती के बिना, नदिया अधूरा हे पानी के बिना ज़िन्दगी अधूरा हे साथी के बिना ज़िन्दगी अधूरा हे साथी के बिना , तईसे में अधूरा हव तोर बिना"